Ochrana podvozkov automobilov

Ochrana podvozkov automobilov

Výrobky na báze akrylových a polyuretánových živíc na ochranu podvozkov automobilov pred koróziou, poveternostnými vplyvmi, mechanickému poškodeniu a solami z posypu.