Ochrana dutín automobilov

Ochrana dutín automobilov

Prípravky na ochranu dutín a uzavretých profilov automobilov pred vnútornou koróziou spôsobenom kondenzáciou vodných pár.